Deklarationer och skatter

För dig som är skatteresident i Spanien deklarerar vi åt dig. Vi beräknar din skatt, säkerställer att uppgifterna är korrekta och skickar deklarationen till spanska skatteverket

Om du äger en fastighet i Spanien men vistas mindre än 183 dagar om året i Spanien kommer du anses som Icke-Resident i Spanien avseende skatt. Eftersom du äger en fastighet kommer du dock behöva betala fastighetsskatt i Spanien även om du normalt skattar i Sverige.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42