Rolfing

Konsultation och behandling på engelska.
Metoden skapades av Ida Rolf i USA på 1930-talet. Hon intresserade sig för hur man kunde använda sig av bindvävens elastiska egenskaper vid medicinsk vård av kroppsliga problem.

Hon ansåg att gravitation verkar som en helande kraft.
Skador, långvarig stress, trauman påverkar bindväven, förkortar den och gör den stelare, tjockare och mindre elastisk.
Även pålagda rörelsemönster som många timmar framför en Rolfing kan hjälpa vid kronisk smärta, efter operationer, trauman eller långvarig stress.

    Jag är intresserad!    Lucky Bodies – Petro Kohut.
    petro@luckybodies.com
    +34 629 019 249