Vi har samlat kontakter på
Mallorca på en plats så att
du enkelt ska hitta rätt.

FAQ Mallorca är en snabbt växande plattform för att hjälpa skandinaver 
på Mallorca.
Vi vill göra det lite lättare att hitta rätt entreprenörer och
tjänsteföretag på Ön som pratar svenska, norska eller danska i första 
hand. Och i andra hand engelska. 
Allt för att undvika missförstånd och oklarheter.

Vi består av personer som verkar och har lång erfarenhet av Mallorca.
Mötesplatsen fungera som bryggan för skandinaver till det spanska 
samhället. På vår hemsida hittar du hjälp, svar och idéer till lösningar
på vardagsproblem på Ön.
Stora som små.