AC service

Genom att sköta din luftkonditionering på rätt sätt, behåller du en hög effekt
och får en luftkonditioneringsanläggning som håller länge.
Rengöring av filter och avlägsna damm i din luftkonditionering.
Luftkonditioneringens filter behöver rengöras med jämna mellanrum.
Det är viktigt att dräneringsslangen och uppsamlingstråget i
luftkonditioneringsanläggningen är fria från blockage. Om vattnets väg

blockeras kommer det att hitta en annan väg, vilket mycket väl kan innebära
att det rinner ut inomhus istället.
Serva med jämna mellanrum! En luftkonditioneringsanläggning kan också
behöva lite extra service av en kunnig tekniker med ett par års mellanrum.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42