Äktenskapsförord

När två personer är gifta blir nästan allt de äger giftorättsgods. Det innebär att makarna äger sina saker gemensamt.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni välja att all egendom eller något specifikt i stället ska vara enskild egendom.

Ett äktenskapsförord är alltså ett avtal som två makar skriver.
I äktenskapsförordet bestämmer makarna hur deras gemensamma ekonomi ska se ut.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42