Arvskifte

Om du bor i Spanien och behöver hantera ett arv, är det viktigt att känna till de regler som styr processen, särskilt med tanke på EU:s arvsförordning som trädde i kraft i augusti 2015. Denna förordning fastställer att arvet ska regleras av lagstiftningen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid tidpunkten för dödsfallet. Det innebär att om du är svensk medborgare men permanent bosatt i Spanien när du avlider, kommer spansk arvslagstiftning att tillämpas på hela ditt arv, inklusive tillgångar över hela världen. Det juridiska förfarandet som involverar bouppteckning och arvskifte måste följa de procedurer som är etablerade i Spanien, och eventuella rättsliga tvister kommer att avgöras i en spansk domstol som då tillämpar spansk lag. Notera att spansk lag således tillämpas när en svensk medborgare med hemvist i Spanien går bort och efterlämnar alla tillgångar i Sverige. I sådant fall ska bouppteckning och arvskifte hanteras av spanska myndigheter (notarius publicus och domstolar) och spansk lag tillämpas för att skifta tillgångar i Sverige. Det finns dock en möjlighet att välja att svensk lag ska tillämpas på arvet och ett sådant val måste göras genom ett testamente. Även om svensk lag har valts för att tillämpas på fördelningen av arvet ska spanska myndigheter handlägga själva bouppteckningen och arvskiftet. Vi kan hjälpa till med bouppteckningen och arvskiftet, som båda är
juridiska handlingar och kräver kunskap och erfarenhet att det ska bli en så smidig process som möjligt och resultera i korrekta handlingar. Det finns alltid en risk för tvister vid arvskifte, vilket ytterligare understryker vikten av att anlita professionell hjälp. Genom att vända dig till en expert säkerställs att alla aspekter av arvsprocessen hanteras på rätt sätt, vilket minimerar risken för framtida komplikationer och tvister. Att navigera i dessa processer kan vara komplicerat, men med rätt stöd blir det enklare att hantera arvet på ett sätt som respekterar den avlidnes önskemål, uppfyller legala krav och gör att ni som arvtagare kan fokusera på sorgeprocessen och inte behöver lägga er energi på legala frågor.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42