Bodelning

En bodelning innebär att du och din partner gör en uppdelning av er gemensamma egendom.
Det görs vanligtvis när ett förhållande där två parter har levt tillsammans och delat på gemensam egendom av någon anledning upphör.
Reglerna för bodelning är olika beroende på varför egendomen ska delas upp och vilken sorts förhållande som parterna har haft.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42