Dödsboförvaltning

Efter ett dödsfall måste du som har mist en nära anhörig eller släkting, förutom att ta hand om begravning och bouppteckning, även ta hand om den avlidnes ekonomi och annat praktiska arbete som dödsboets förvaltning och avveckling kräver.

Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av hanteringen, så att du kan fokusera på annat viktigt.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42