Fastighetsrätt

Fastighetsrätten bryter den vanliga strukturen på juridiken och handlar om alla frågor kopplade till fastigheter.
Den brukar delas in i den allmänna och den speciella fastighetsrätten.
Vi reder ut begreppen och hjälper dig i samtliga frågor.

    Jag är intresserad!




    Ring oss

    +46 73 951 31 42