Skatt

För att bestämma skattetillhörighet mellan Sverige och Spanien, samt vilket land som
har rätt att beskatta olika typer av inkomster, är det viktigt att förstå de regler och
överenskommelser som finns mellan de två länderna. Det finns ett
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien som syftar till att undvika att en
person blir beskattad två gånger för samma inkomst. Här är några huvudpunkter som
avgör var din skattetillhörighet är:
Bostadsort enligt dubbelbeskattningsavtalet: Du är skatteskyldig i det land där du har
din hemvist enligt avtalet. Hemvist definieras ofta som den plats där du har ditt
permanenta hem, ditt personliga och ekonomiska intressecentrum, eller där du
vanligtvis bor.
183-dagarsregeln: Om du vistas i ett annat land mer än 183 dagar under ett
kalenderår, kan du anses vara skatteresident i det landet enligt internationella
standarder. Detta kan dock variera beroende på specifika regler i
dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien.
Fast driftställe: Om du bedriver verksamhet genom ett fast driftställe i det andra
landet, kan inkomsterna från den verksamheten bli skattepliktiga där, även om du
inte är skatteresident enligt ovanstående kriterier.

Källskatt: Vissa typer av inkomster, som räntor, royalties och vissa kapitalvinster, kan
beskattas i källlandet enligt avtalet. Du kan ofta få avräkning för denna skatt i ditt
bosättningsland.
Personliga och ekonomiska band: Om det är svårt att avgöra ditt skatteresidens
baserat på ovanstående, analyseras var du har dina starkaste personliga och
ekonomiska band (centrum för livsintressen).
Det är viktigt att komma ihåg att dessa regler kan vara komplexa och att
utformningen av reglerna skiljer sig åt i de olika länderna. I Spanien uttar man
arvsskatt, förmögenhetsskatt och skyldighet att deklarera modelo 720, vilket gör att
de spanska skattereglerna väsentligt skiljer sig från det svenska regelverket och man
bör anlita hjälp som har kunskap i både svensk- och spansk rätt. Om du är osäker på
din skattetillhörighet eller hur reglerna tillämpas i ditt fall, rekommenderas det att
söka rådgivning från en skatterådgivare, eller revisor som är kunnig i både svenska
och spanska skattelagar och det aktuella dubbelbeskattningsavtalet.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42