Testamente

När du bor i Spanien men är svensk medborgare och vill upprätta ett testamente, finns det
flera juridiska aspekter att ta hänsyn till. Dessa inkluderar lagval, tillämplig lagstiftning och
var testamentet ska registreras. Här är en genomgång av de viktigaste punkterna:
Det innebär att som svensk medborgare kan du välja att antingen svensk lag eller spansk lag
ska gälla för ditt arv.
Svensk lag: Om du väljer svensk lag, kommer ditt arv att regleras enligt svensk arvsrätt,
oavsett var i världen du befinner dig.
Om du väljer spansk lag, eller inte gör ett aktivt val, kommer arvet att regleras enligt lagarna
i det land där du har din vanligaste vistelseort, i detta fall Spanien.
Det är viktigt att testamentet upprättas korrekt för att säkerställa att det är giltigt i både
Sverige och Spanien. Det finns två vanliga sätt att göra detta på:
Spanskt testamente: Ett testamente som upprättas i Spanien bör följa spansk lagstiftning och
formaliteter. Detta inkluderar vanligtvis att det bevittnas av en notarius publicus i Spanien.

Svenskt testamente: Du kan även välja att upprätta ett testamente i Sverige. Se till att det
uppfyller alla svenska krav på form och innehåll.
I Spanien är det vanligt, och ofta rekommenderat, att registrera testamentet i det centrala
testamentregistret (Registro de Actos de Última Voluntad). Detta gör processen enklare och
mer transparent vid en framtida arvsprocess.
Arvsskattesystemet skiljer sig åt mellan Sverige och Spanien. Sverige har för närvarande
ingen arvsskatt, medan Spanien har det, och det varierar beroende på region. Det är viktigt
att förstå hur dessa skatter påverkar arvet och planera därefter.
Det är starkt rekommenderat att du söker juridisk rådgivning från en advokat som är kunnig i
både svensk och spansk arvsrätt. En advokat kan hjälpa till att navigera i komplexiteten i två
olika juridiska system och säkerställa att testamentet uppfyller alla nödvändiga krav.
Genom att noggrant överväga dessa aspekter kan du säkerställa att ditt testamente är giltigt
och utförs enligt din vilja, oavsett var du är bosatt.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42