Tolk & Översättningshjälp

Spanska är ett av världens största språk!

Tolkning är som broar och låter dig föra fram ett ditt budskap. Man vill att det ska fungera, och det ska förstås av alla inblandade.

FAQ erbjuder därför tolkar på svenska/spanska och spanska/svenska.
Vi har spanska som ett första eller andra modersmål och kan tolka i kontakt
en med notarier, domstolar, polisen, banken, hälsovården med mera.
Och översättning av dokument och mejl. Dessutom hjälper vi till med att lämna skriftliga svar i kommunikationen med myndigheter och företag.

Vi har dessutom kvalificerad översättningstjänster för dig som behöver det.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42