Deklarationer

Deklarationer för dig som är skatteresident i Spanien eller äger bostad i Spanien.
För dig som är skatteresident deklarerar vi åt dig. Vi beräknar din skatt, säkerställer att
uppgifterna är korrekta och skickar deklarationen till spanska skatteverket
Om du äger en fastighet i Spanien men vistas mindre än 183 dagar om året i Spanien
kommer du anses som Icke-Resident i Spanien avseende skatt. Eftersom du äger en fastighet
kommer du dock behöva betala fastighetsskatt i Spanien även om du normalt skattar i
Sverige.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42