Empadronamiento

Termen “empadronamiento”, även kallat “padrón municipal de habitantes”, är ett kommunalt register eller ett folkräkningsregister Det är rådhuset som har denna lista, och det är ett sätt för dem att veta hur många människor som bor i deras område. Viktigt att vara rätt mantalsskriven i rätt kommun  Vi följer med och hjälper dig att med inskrivningen och ser till att alla dokument finns med.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42