Hantera ansökningar

Vill du ha hjälp att hantera ansökan eller känner dig osäker kan vi hjälpa dig enkelt och snabbt.

NIE-nummer är ett spanskt skattenummer som du behöver för att köpa bostad, sätta upp ett bankkonto, köpa en bil, skaffa telefon abonnemang, lösa försäkringar, starta eget och mycket mer.

Residente är om man vistas i Spanien mer än 6 månader (183 dagar) per kalenderår anses man enligt gemensamma regler i EU ha sin hemvist i Spanien eftersom man då bor huvuddelen av året i Spanien. Då blir man ”resident”.

Empadronamiento även kallat “padrón municipal de habitantes”, är ett kommunalt register och ett folkräkningsregister.

Om man är resident i Spanien och är pensionär eller är anställd (gäller i så fall också övriga familjemedlemmar) så får man tillgång till den offentliga sjukvården om innehar ett spanskt vårdkort.

 

 

 

 

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42