Skattefrågor

Är du skattskyldig i Sverige, Spanien eller både och?
Arvskatt för egendom i Spanien.
Övriga skattefrågor för residenta och icke-residenta.

Svensk advokat med verksamhet i Göteborg och på Mallorca. Verksamheten på Mallorca sker i samarbete med lokala spanska advokater och andra lokala aktörer för att ge klienten ett optimalt resultat i varje ärende.

    Jag är intresserad!
    Ring oss

    +46 73 951 31 42