Integritetsskyddspolicy

Vi på FAQ Mallorca värnar om din integritet. När du när du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter (exempelvis namn, adress, e-post, personnummer eller telefonnummer) hanteras av oss. Den här integritetsskyddspolicyn syftar till att beskriva varför vi behöver behandla dina personuppgifter, när det sker och hur vi behandlar dem. Vi vill även berätta om vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har. 

För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är FAQ Mallorca personuppgiftsansvarig. Det betyder att det är vi som ”bestämmer” varför vi behöver behandla dina personuppgifter och att det är vi som primärt är ansvarigt. Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@faqmallorca.se.

Personuppgifter för tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig,
till exempel om du begärt en offert på en viss tjänst eller produkt och för att
vi ska kunna skicka vidare till den ni beställt tjänsten av. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter för att kunna administrera och följa upp att den tjänst
du önskat genomförts samt som längst i 24 månader sedan senaste aktivitet.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter med de partners och företag du själv ö
nskat få tjänster av. Samarbetspartners får på vårt uppdrag använda dina
personuppgifter men bara för de ändamål som anges här. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

Marknadsföring 

Likt andra företag eller organisationer, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som är- eller vill bli kunder hos oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet marknadsföring. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Vi kommer exempelvis att presentera erbjudanden via e-post eller SMS. 

Personuppgiftspolicy för FAQ Mallorca 

Personuppgiftsansvarig 

Ansvarig för behandling av personuppgifter är FAQ Mallorca, organisationsnummer (fyll i rätt)

Ändamål med behandlingen och laglig grund
FAQ Mallorca behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. FAQ Mallorca hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver för att administrera ditt medlemskap är ditt namn, personnummer och e-postadress. FAQ Mallorca behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig service från de leverantörer som du själv skrivit upp dig på. 

Överföring av uppgifter
Dina personuppgifter förs endast vidare till en leverantör som du själv begärt. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Lagring av uppgifter
Du kan alltid få reda på vilka personuppgifter som finns sparade om dig genom att skicka oss ett mail på  info@faqmallorca.com

Dina rättigheter som registrerad
När FAQ Mallorca behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter:

  • Rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Rätt att begära att bli raderad. En sådan begäran innebär exempelvis att ditt medlemskap avslutas.
  • Rätt att begära begränsning av dina personuppgifter, exempelvis under tiden det utreds om vissa uppgifter är felaktiga.
  • Rätt att en gång per år begära ett utdrag över de personuppgifter förbundet behandlar om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till info@faqmallorca.se